kärvande Bromsok

Modell
Årsmodell
2003
Beskrivning av problemet
Kärvande Bromsok
Lösning på problemet
Autobå Lycksele reparerade på garanti
Övriga kommentarer
Kärvandebromsok pajade bomskivorna bak